Beschrijving & Impressie

Korte beschrijving van het werk

Het project bestaat uit 2 verdiepingen met in totaal 14 bedrijfsappartementen. Het plan is opgezet op basis van een raster van 5x5m1 met zowel op begane grond als verdieping een verbindingsstrook van 5m1. Hierdoor zijn alle appartementen te realiseren met een eigen toegang en liggen ze allemaal aan een buitengebied. Op de begane grond is deze strook een verbindingsgang tussen plein en parkeerplaats. Op de verdieping vormt deze strook de toegangsweg naar de appartementen op de verdieping. Via een trap, met een mooi doorzicht naar de verdieping, en een lift is de verdieping voor iedereen bereikbaar. De groenstroken rondom het plan worden zoveel mogelijk toegewezen aan de aanliggende appartementen. De verbindingsstrook op de verdieping kan ook gedeeltelijk ingericht worden als terras. Daarnaast zijn er enkele appartementen met een eigen dakterras. De gevels van het plan worden uitgevoerd in metselwerk met een rustieke gevelsteen en verticaal gerichte sandwichelementen in staal. Het plan krijgt daarmee zowel een klassiek als modern karakter. Glasgedeelten zijn uitgevoerd in aluminium met aan de bovenzijde ruimte voor het aanbrengen van een bedrijfsnaam en logo. De bouw  start bij een voorverkoop van 60%. De ontsluiting van het plan geschiedt vanaf de Kruisboog. Alle appartementen hebben de beschikking over de parkeerplaatsen op de parkeerstrook langs de Rondweg. Voor bezoek zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Perspectief vanaf de Rondweg

Vogelvluchtperspectief

Entree-impressie


Binnenstraat verdieping

Vogelvluchtperspectief

Toerit complex


Algemene voorwaarden

De bouw wordt gerealiseerd conform de verkooptekening en deze technische omschrijving. Verkoper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de materialen, architectuur en constructie, mits dit geen afbreuk doet aan de kwaliteit. Aanvullende eisen van overheidswege en wijzigingen van het bouwbesluit vallen eveneens onder het recht wijzigingen aan te brengen.
Alle maten op tekening zijn “circa-maten”. Oppervlakten worden weergegeven in bruto maten (BVO). De kopers/eigenaren zijn  verplicht deel te nemen in de Vereniging van Eigenaren welke het collectieve gedeelte beheert. Deze vereniging wordt voor de bouwperiode opgericht en zal nauw betrokken zijn bij de oplevering van het pand. Nadat alle verkochte eenheden opgeleverd zijn wordt het collectieve gedeelte aan de Vereniging van Eigenaren overgedragen.

Aanvullende opdrachten

De ontwikkelaar biedt de koper de mogelijkheid meerwerkopties te laten uitvoeren, mits deze tijdig bekend zijn en er overeenstemming is over de meerkosten in verband  met de voortgang van de bouw. In overleg kunnen aanpassingen in het plan worden gerealiseerd, zodat u als koper nog invloed heeft op de inrichting van uw bedrijfsunit. De ontwikkelaar zal aanpassingen en opties aanbieden voor het aangaan van een koopovereenkomst. U bent dus vooraf op de hoogte van de kosten. De overeengekomen prijzen worden verhoogd met de geldende BTW en zijn vast tot en met de oplevering. Het is koper (zonder schriftelijke toestemming van de verkoper) niet toegestaan tijdens de bouw, zelf of door derden, werkzaamheden uit te (laten) voeren aan de onderhavige ruimte(n). In overleg met de aannemer kunnen wel nadere afspraken worden gemaakt. Aanpassingen aan de gevels zijn uitsluitend mogelijk als het de indeling van de ramen en het aantal ramen betreft.

Aanvullende, uitgebreide informatie kunt u vinden in de Technische Omschrijving van dit project.