Technische omschrijving

Deze technische omschrijving is gebaseerd op het definitief ontwerp van het bedrijfsruimteplan.
Wij hebben getracht de omschrijving zo volledig mogelijk te maken. De opgegeven maten en oppervlakten op deze website zijn circa maten.

Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen deze technische omschrijving en tekeningen, prevaleert de technische omschrijving.

 

Technische Omschrijving Bedrijfsruimte De Meerpaal.

1. Inleiding
2. Grondwerk
3. Fundatie
4. Begane Grondvloer
5. Constructie
6. Tussenvloer
7. Scheidingswanden
8. Dak en Dakafwerking
9. Gevels in metselwerk en staal
10. Gevelkozijnen en puien
11. Overheaddeur
12. Trappen
13. Meterkasten
14. Installaties
15. Terreinafwerking
16. Aansluitingen nutsbedrijven
17. Afwijken
18 Algemeen
19. Garanties

[wc_spacing size=”100px”]

[wc_spacing size=”160px”]

[wc_spacing size=”160px”]

[wc_spacing size=”160px”]

[wc_spacing size=”160px”]

[wc_spacing size=”160px”]

[wc_spacing size=”160px”]

[wc_spacing size=”160px”]

[wc_spacing size=”160px”]

[wc_spacing size=”160px”]

1. Inleiding

De hoofdopzet van het bedrijfsappartementengebouw zal bestaan uit 14 bedrijfsruimte-eenheden met variabele afmetingen volgens brochure. Ieder appartement wordt casco opgeleverd en voorzien van de vereiste nutsaansluitingen, welke mogelijk vanuit 1 centrale aansluiting worden verzorgd. De vrije hoogte in ieder appartement bedraagt ca. 3,20 m1. Het project wordt gerealiseerd zodra 60% is verkocht. Voor het beheer van het mandelige eigendom wordt een Vereniging van Eigenaren opgericht.

Terug naar boven

2. Grondwerk

Het terrein t.p.v. de bedrijfsappartementen ontgraven tot ca..600mm onder de vloerconstructie t.b.v. vloerbalken, gevelbalken en kruipruimte.

Terug naar boven

3. Fundatie

De fundatie wordt opgebouwd met betonnen fundatiepalen van ca. 9.00 m1, waarover gevelbalken en vloerbalken worden aangebracht. de definitieve lengte van de palen wordt bepaald aan de hand van sonderingen.

Terug naar boven

4. Begane Grondvloer

De begane grondvloer zal worden uitgevoerd in betonnen kanaalplaten en worden afgewerkt met een zand-cement dekvloer. Vloerdikte en wapening worden gebaseerd op een vloerbelasting van 500 kg/m². De onderzijde van de betonvloer zal worden voorzien van isolatie, Rc = 4,5 m²K/W. Onder de begane grondvloer is een kruipruimte voorzien.

Terug naar boven

5. Constructie

De constructie voor het bevestigen van gevel, dak en verdiepingsvloeren zal worden uitgevoerd m.b.v. stalen constructieprofielen en dragend kalkzandsteen metselwerk of betonnen wanden. Ten behoeve van het opvangen van de verdiepingsvloer worden opleggingen  in het metselwerk en/of stalen balken en kolommen voorzien. Daar waar nodig wordt de staalconstructie brandwerend bekleed. De staalconstructies worden niet geschilderd. De definitieve constructiewijze kan in overleg met de aannemer nog worden aangepast..

Terug naar boven

6. Verdiepingsvloer

De verdiepingsvloer wordt uitgevoerd in prefab betonplaten en afgewerkt met een zand-cementdekvloer. Vloerbelasting verdiepingsvloer is 500 kg/m². De verdiepingsvloer is tevens het plafond van de appartementen op de begane grond. Dit plafond ia niet verder afgewerkt.

Terug naar boven

7. Scheidingswanden

De scheidingswanden tussen de appartementen worden uitgevoerd in casco-kalkzandsteen of betonnen elementen conform eisen. De wanden worden behangklaar afgewerkt, geschikt voor aanbrengen van behang of sauswerk

Terug naar boven

8. Dak en Dakafwerking

Het dak wordt uitgevoerd in prefab betonplaten, die worden voorzien van de vereiste isolatie. Het dak wordt afgewerkt met een bitumenlaag  of kunststofbedekking  . Gevelranden worden afgewerkt met een dakrandprofiel. De binnenzijde van de dakplaten wordt niet verder afgewerkt. Rc = 6,0 m²K/W.

Terug naar boven

9. Gevels in metselwerk en staal

Gemetselde gevel:

  • De gevel wordt opgebouwd uit bakstenen, een luchtspouw, thermische isolatie en een kalkzandsteen of betonnen binnenblad.  Het binnenblad wordt behangklaar afgewerkt. Het binnenblad kan deels ook worden uitgevoerd in sandwichplaat of beton. Rc = 4,5 m²K/W.

Staalplaat gevel:

  • De gevel wordt opgebouwd uit sandwichplaat-constructie. De stalen binnendoos(of binnenzijde sandwichplaat) is sendzimir verzinkt en wordt nier verder afgewerkt. Eventueel is een afwerking met voorzetwand van gipsplaat mogelijk tegen een meerprijs. De binnendoos wordt gevuld met thermische isolatie. De buitenplaat is sendzimir verzinkt en voorzien van een PVF2 coating dik 25 micron, model golfprofiel 18/76. (gevels gelegen langs naburige panden worden voldoende brandwerend uitgevoerd overeenkomstig de eisen).

De kozijnen, welke zijn opgenomen in het gevelmetselwerk, worden uitgevoerd in aluminium.

Terug naar boven

10. Gevelkozijnen en puien

Gevelkozijnen en puien: In de gevel worden aluminium kozijnen en puien in kleur opgenomen.  De puien worden voorzien van isolerende HR++ beglazing. Ramen en deuren worden voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk in de kwaliteit SKG**.

Terug naar boven

11. Overheaddeur

n.v.t.

Terug naar boven

12. Trappen

Er is voorzien in een centrale trap naar de verdieping, uitgevoerd in beton.

Terug naar boven

13. Meterkasten

Ieder appartement wordt voorzien van een prefab meterkast t.b.v. de nutsinvoeren, eventueel vanuit een centraal punt in het plan en dan ook voorzien van tussenmeter.

Terug naar boven

14. Installaties

Er worden geen installaties in de appartementen opgenomen. Wel is voorzien in aansluitingen voor nutsbedrijven(elektra en water) en wordt een afgedopt afvoerpunt voor de riolering aangebracht.

In het plan is voorzien in een lift tussen begane grond en verdieping. deze lift zal rolstoeltoegankelijk zijn.

Op het parkeerterrein zal worden voorzien in oplaadaansluiting voor elektrische auto’s

Terug naar boven

15. Terreinafwerking

Het terrein rondom het bedrijfspand wordt bestraat met bkk straatklinkers. Parkeerplaatsen worden uitgevoerd in zgn grasklinkers. Er is ook voorzien in een plek voor het stallen van fietsen. Het regenwater wordt opgevangen in infiltratiekratten o.i.d. en zodoende geïnfiltreerd in de bodem.

Terug naar boven

16. Aansluiting Nutsbedrijven

De aansluitingen voor de nutsbedrijven worden verzorgd en hiervoor zal langs de gevel een meterkast worden geplaatst.

De aansluitingen zijn als volgt gespecificeerd:

  • Gasaansluiting. deze wordt niet meer geleverd
  • Elektra-aansluiting; per bedrijfsunit wordt een aansluiting verzorgd van 3 x 25A
  • Wateraansluiting via Vitens; iedere bedrijfsunit zal worden voorzien van een aansluiting op het waterleidingnet, met een maximale capaciteit van 1 m3 per uur.
  • Per bedrijfsunit wordt voorzien in een aansluiting op het gemeentelijk riool.

Alle aansluitingen kunnen eventueel uitgevoerd worden vanuit een centrale aansluiting. Een en ander is afhankelijk van de verdere uitwerking van het plan.

Terug naar boven

17.Afwijken

Van bovenstaande omschrijvingen mag worden afgeweken, indien geen afbreuk wordt gedaan aan functionele en technische kwaliteiten van het bedrijfsverzamelgebouw. Er zal, naar aanleiding van wijzigingen, nimmer een verrekening plaatsvinden met de koper.

Terug naar boven

18 Algemeen

Bij de aanneemsom is inbegrepen een naamsaanduiding van het plan op twee nader te bepalen gevels. Indien zich verstoppingen of breuk aan de rioleringen voor­doen, veroorzaakt door grondverzakking ligt dit buiten de macht van de aannemer. De aannemer behoudt zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in materiaal en afwerkingen. Deze afwijkingen zullen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk. Verrekening ten gevolge van boven bedoelde is niet mogelijk. Meerwerk zal pas dan worden uitgevoerd als hierover ­schriftelijke overeenstem­ming is bereikt. Bij tegenstrijdigheden van de perspectieven en de inhoud van deze technische omschrijving is de inhoud van de technische omschrijving bindend. Opties als bijvoorbeeld; verwarming, verdere inrichting, aanvullende installaties, etc. zijn in nader overleg goed bespreekbaar.

Terug naar boven

19. Garanties

Voor een overzicht van de garanties verwijzen wij naar het verkoopboekje.

Terug naar boven